Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie nieprawidłowości w zakresie napraw i remontów dróg publicznych i wewnętrznych a następnie zgłaszanie ich do Zarządu Dróg i Transportu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych z nieprawidłowością w zakresie napraw i remontów dróg publicznych i wewnętrznych a następnie zgłaszanie ich do Zarządu Dróg i Transportu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Usług Komunalnych
sekretariat pok. 112
pok. 210

Zgłoszenia dotyczące spraw związanych z nieprawidłowością w zakresie napraw i remontów dróg publicznych i wewnętrznych a następnie zgłaszanie ich do Zarządu Dróg i Transportu) przyjmowane są również w Informacjach:

  • Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,

  • Urząd Miasta Łodzi, 91–065 Łódź, ul. Zachodnia 47,

  • Urząd Miasta Łodzi, 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32,

  • Urząd Miasta Łodzi, 94–030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,

  • Urząd Miasta Łodzi, 90–440 Łódź, ul. Piotrkowska 153,

  • Urząd Miasta Łodzi, 92–326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100,

  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Łódź, ul. Piotrkowska 110.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

  • rozdział 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej