Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie zgłoszeń dot. stanu sanitarno-porządkowego w szaletach miejskich, obiektach infrastruktury technicznej, utrzymanie innych obiektów budowlanych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) od mieszkańców Łodzi dotyczących stanu sanitarno-porządkowego w szaletach miejskich, utrzymania innych obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Usług Komunalnych
sekretariat pok. 112
pok. 210

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r . poz. 2010 z późn. zm.)

  • uchwała Nr 3334/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunków oddania w dzierżawę lub użyczenie szaletów komunalnych oraz ustalenia opłat za ich korzystanie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 1461)

  • zarządzenie Nr 4821/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2010 r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej