Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie zgłoszeń dot. złego stanu nawierzchni utwardzonych na terenach niezabudowanych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Przyjmowanie zgłoszeń (telefonicznie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej) od mieszkańców Łodzi dotyczących spraw związanych ze złym stanem nawierzchni na terenach niezabudowanych oraz zlecanie wykonywania napraw i remontów nawierzchni utwardzonych (chodniki, place, parkingi, drogi osiedlowe, ciągi pieszo-jezdne, murki oporowe).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Łódź, ul. Piotrkowska 175
Oddział Usług Komunalnych
sekretariat pok. 112
pok. 210

Zgłaszanie dotyczące złego stanu nawierzchni utwardzonych (chodniki, place, parkingi, drogi osiedlowe, ciągi pieszo-jezdne, murki oporowe) przyjmowane są również w Informacjach:

  • Urząd Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104,

  • Urząd Miasta Łodzi, 91–065 Łódź, ul. Zachodnia 47,

  • Urząd Miasta Łodzi, 93-590 Łódź, Al. Politechniki 32,

  • Urząd Miasta Łodzi, 94–030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,

  • Urząd Miasta Łodzi, 90–440 Łódź, ul. Piotrkowska 153,

  • Urząd Miasta Łodzi, 92–326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100,

  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Łódź, ul. Piotrkowska 110

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

  • rozdział 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej