Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Złożenie wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

  2. Wniosek można złożyć osobiście, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

  3. Sprawę kończy wydanie zaświadczenia o dokonaniu rejestracji z nadanym numerem rejestracyjnym sprzętu.

  4. Zaświadczenie może być odebrane osobiście lub przesłane pod wskazany adres.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

opłata skarbowa 17 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
Szablon dokumentu
Formularz
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256, 695 ze zm.),

  • ustawa z dnia 18 kwietnia 1995 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2168 ze zm.),

  • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa