Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu spłaty budynku - osoby fizyczne, dotacji budżetowej na budowę domu, urządzeń infrastruktury - wodociągi, gazociągi, energia elektryczna, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości

Wniosek można złożyć:

 • osobiście,
 • przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • elektronicznie przez platformę ePUAP.

Odbiór zgody następuje zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy:

 • osobiście
 • za pośrednictwem poczty

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Niruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
II piętro, pokój 249

 • Fax. +48 (42) 638 - 42 – 42

Wniosek składa się w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Opłaty

Za wydanie duplikatu: 5,00 zł.
Za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
Szablon dokumentu
Formularz
II. Dodatkowe dokumenty dotyczące:
 • spłaty budynku (osoby fizyczne)
 • informacja o spłacenie należności, wystawiona przez Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • dotacji budżetowej na budowę domu
 • kserokopia decyzji przyznającej dotację
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • urządzeń infrastruktury wodociągi, kanalizacje, gazociągi
 • Informacja o spłacenie należności, wystawiona przez Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5
 • kserokopia decyzji wydanej przez np. Prezydium Rady Narodowej
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu
 • informacja o spłacenie należności, wystawiona przez Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5
 • kserokopia pierwotnego aktu notarialnego
 • w przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, poświadczenie dziedziczenia, sprzedaż), postanowienie sądu o nabyciu spadku - (kserokopia)
 • w przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece,

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny,

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego,

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44