Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestr Danych Kontaktowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W dniu 22 grudnia 2019 roku uruchomiony został Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będący częścią Systemu Rejestrów Państwowych. Nowopowstały rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.

 1. Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Swoje aktualne dane kontaktowe – numer telefonu lub adres e-mail lub oba do RDK może przekazać każda osoba pełnoletnia.
 2. Dane w RDK można w każdej chwili zmienić lub całkowicie usunąć. Do RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy.
 3. Dane do RDK można przekazać na dwa sposoby: osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Przekazanie, aktualizację lub usunięcie danych w RDK można dokonać samodzielnie za pośrednictwem usługi udostępnionej na stronie >>> Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych
 5. Dane w RDK można w każdej chwili zmienić lub je usunąć.

Informacje uzupełniające

 • Jeżeli dane kontaktowe będą przekazywane w organie gminy to niezbędne jest do tego urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub e-maila zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych.
 • Jeśli osoba będzie korzystała z rejestru danych kontaktowych przez internet – potrzebuje profilu zaufanego lub e-dowodu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wprowadzone lub uaktualnione przez urzędnika dane - niezwłocznie po potwierdzeniu kodem w urzędzie lub samodzielnie w domu poprzez usługę udostępnioną na stronie https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk w ciągu 24 godzin od otrzymania kodu potwierdzającego.Jeśli kod nie zostanie wprowadzony i zatwierdzony - dane zostaną usunięte z rejestru danych kontaktowych. Wtedy należy je wprowadzić ponownie. Można to zrobić przez internetlub w urzędzie.

Usunięcie danych z RDK - następuje natychmiast bez potwierdzenia kodem.

Miejsce załatwienia

Wniosek w formie pisemnej można złożyć w jednej z lokalizacji:

Oddziału Dowodów Osobistych:

 • ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4,
 • al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101,
 • ul. Krzemieniecka 2b, parter, stanowisko 8 - 9,
 • al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 5 - 6,
 • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera), parter, stanowisko 1, 2.

Oddziału Ewidencji Ludności:

 • ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 1, 2,
 • al. Politechniki 32, I piętro, pok. 102,
 • ul. Krzemieniecka 2b, parter, okienko D, F,
 • al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 8 - 10.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony i podpisany wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/ o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych w postaci papierowej lub dowolny formularz urzędowy zawierający sekcję Rejestr Danych Kontaktowych.
Szablon dokumentu
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Telefon komórkowy (w przypadku potwierdzenia adresu e-mail - dostęp do konta poczty elektronicznej)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2294 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. poz. 2467)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich