Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Program „Zielone Podwórka” (Wydział Dysponowania Mieniem)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie przez Wspólnotę Mieszkaniową lub jej administratora wniosku zgodnego z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. wraz z dokumentami wynikającymi z § 9 zarządzenia Nr 3357/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2020 r. zmienionego zarządzeniem Prezydsenta Miasta Łodzi Nr 3665/VIII/20 z dnia 25 marca 2020;
 2. Rozpatrywanie złożonych w ramach Programu Zielone Podwórka wniosków przez powołaną w sprawie Komisję konkursową;
 3. Możliwość uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty wezwania złożonego wniosku/dokumentacji;
 4. Ogłoszenie wyników przez Komisję konkursową i wskazanie wybranych do realizacji w danym roku kalendarzowym Projektów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 30 kwietnia danego roku - składanie wniosków;
 • do 29 maja danego roku - ogłoszenie wyników.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział ds. Użyczeń i Targowisk
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, pok. nr : 450 i 450c

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek do Zielonych Podwórek stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. wraz z załącznikami określonymi w § 9 Zarządzenia Nr 3357/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2020 r.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232) w wykonaniu uchwały Nr LXXII/1371/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta, dotyczących opracowania programu wsparcia działań związanych z zagospodarowaniem terenów przy budynkach na terenie Miasta Łodzi
 • Zarządzenie Nr 3357/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Programu "Zielone Podwórka"

 • Zarządzenie Nr 3665/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Programu "Zielone podwórka"

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem