Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych lub poszukujacych pracy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. W celu skorzystania z usługi należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako osoba bezrobotna lub poszukujaca pracy. W węższym zakresie usługa jest dostępna dla osób niezarejestrowanych oraz pracodawców i ich pracowników.
 2. Wizyta u doradcy zawodowego po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Poradnictwo zawodowe jest usługą rynku pracy, realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. Polega ono na udzielaniu pomocy przez pracownika Urzędu Pracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych osób zgłaszających się po taką pomoc.
Pomoc świadczona jest w formie indywidualnego kontaktu pracownika Urzędu z osobą potrzebującą pomocy.

W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

  • wyboru lub zmiany zawodu,
  • zaplanowania kariery zawodowej,
  • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych,
  • określenia swoich kompetencji i zainteresowań,
  • zaplanowania rozwoju zawodowego.
Kryteria przyznania

Usługa dostępna jest przede wszystkim dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale także w węższym zakresie mogą z niej skorzystać pracodawcy i osoby niezarejestrowane.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Porada zawodowa realizowana jest podczas wizyty u doradcy zawodowego.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19 524

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1409 z późn. zm.) - art. 38
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z2014 r. poz. 667) - § 46 – 65

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej