Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie zaświadczeń w sprawie podatku: od nieruchomości (osoby fizyczne), rolnego i leśnego (osoby fizyczne i prawne) - dot. figurowania w ewidencji podatników

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydawanie zaświadczeń:

  • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego,

  • figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników łącznego zobowiązania pieniężnego,

  • wielkości użytków rolnych,

  • określających wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

 2. Procedura polega na:

  • wydaniu zaświadczenia,

  • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 3. Wnioski o wydawanie zaświadczenia składane są w formie papierowej lub elektronicznej.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego
90–113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
pok. 414, 433

Telefony:
podatek rolny, leśny: +48 (42) 638-56-62, +48 (42) 638-50-29

podatek od nieruchomości: +48 (42) 638-53-24

Wnioski można składać również w siedzibach UMŁ:
ul. Zachodnia 47 pok. 12 (Kancelaria)
al. Politechniki 32 pok. 005 (Kancelaria)
ul. Krzemieniecka 2B pok. 116 (Kancelaria)
ul .Piotrkowska 153 pok. 203 (Kancelaria)
al. Piłsudskiego 100 pok. 18 (Kancelaria)
ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa:

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

17 zł
Zaświadczenie figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników łącznego zobowiązania pieniężnego 17 zł
Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym 17 zł
Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych zwolnione z opłaty skarbowej

Uwaga!

Opłata pobierana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wnioskodawca może zostać zwolniony z opłaty skarbowej - uzależnione jest to dla jakiej instytucji pobierane jest zaświadczenie i w jakiej sprawie.

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:GETIN Noble Bank SA w Łodzi 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
Szablon dokumentu
Formularz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości szacunkowego dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym lub o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Formularz
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez ubiegającą się o nie osobę następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem organu który je wydał.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy