Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na platformie e-usług Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 2. W celu skorzystania z usługi wymagane jest potwierdzenie tożsamości pytającego za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 3. Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem:https://www.lckm.uml.lodz.pl/ArtykulyBazyWiedzy/Potwierdzanie,%20przedluzanie%20lub%20uniewaznianie%20profilu%20zaufanego.aspx
 4. Wgląd on-line do danych daje możliwość kontroli poprawności i kompletności danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Informacje uzupełniające

 1. Odpowiedź uzyskana w wyniku wglądu on-line do danych nie stanowi dokumentu urzędowego.
 2. W przypadku stwierdzenia niepoprawnych danych, wniosek o usuniecie niezgodności, w formie pisemnej, można złożyć do dowolnego organu gminy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wniosek o usunięcie niezgodności w danych można złożyć w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę):

 • ul. Zachodnia 47, II piętro
 • al. Politechniki 32, parter
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (wejście od al. Schillera)

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Swoje dane w Rejestrze Dowodów osobistych można sprawdzić pod adresem
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 816)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. 2021 poz. 670)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich