Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przekazywanie danych teleadresowych szkół

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie danych teleadresowych szkoły możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy z ŁCKzM pod numerem telefonu +48 (42) 638-44-44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: lckm@uml.lodz.pl

Informacje uzupełniające

Dane teleadresowe szkół można uzyskać na stronie UMŁ, wchodząc na poniższy link:
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/placowki-edukacyjne-i-opiekunczo-wychowawcze/

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

0 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji
ul. Krzemieniecka 2 B
94-030 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Edukacji