Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG)-obywatele RP

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 2. W przypadku składania wniosku CEIDG-1 osobiście przez przedsiębiorcę – brak właściwości miejscowej, tzn. wniosek może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (w komórce zajmującej się przyjmowaniem wniosków CEIDG-1).
 3. UWAGA!
  Wniosek można wypełnić on-line na stronie internetowej http://www.firma.gov.pl i podpisać go podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym – w tym przypadku nie ma konieczności kontaktu z urzędem.

Informacje uzupełniające

 • Przedsiębiorca dysponuje podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Wniosek CEIDG-1 wraz z ewentualnymi załącznikami można wypełnićon-line na stronie internetowej http://www.firma.gov.pl i podpisać go podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym (w tym przypadku nie ma konieczności kontaktu z urzędem).
 • Przedsiębiorca nie dysponuje podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
  • Przedsiębiorca składa osobiście wniosek CEIDG-1 wraz z ewentualnymi załącznikami:
   • złożenie podpisanego wniosku CEIDG-1, bądź wypełnienie wniosku CEIDG-1 wformule rozmowy z urzędnikiem i podpisanie go,
   • potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy przez urzędnika – konieczne przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu.
  • Wniosek wysłany listem poleconym:
   • wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
  • Wniosek wypełniony na stronie http://www.firma.gov.pl:
   • wnioskodawca winien wydrukować wniosek bądź zapisać otrzymany kod weryfikacyjny,
   • wnioskodawca winien potwierdzić złożony wniosek w urzędzie gminy w terminie 7 dni,
   • urzędnik dokonuje potwierdzenia tożsamości – konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu.W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień podpisania go w urzędzie gminy.

UWAGA!

Wniosek CEIDG-1, załączniki do wniosku CEIDG-1 oraz instrukcję do wniosku można pobrać ze strony http://www.firma.gov.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 dzień roboczy

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
pok. 303

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek CEIDG-1
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-RD
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-MW
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-RB
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-POPR
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-SC
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-PN
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Szablon dokumentu
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej