Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z tytułu spłaty reszty ceny za lokal

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Właściciel lokalu, który wykupił lokal w systemie ratalnym, po dokonaniu spłaty należności powinien złożyć wniosek w celu uzyskania zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, prowadzonej dla lokalu mieszkalnego/ użytkowego.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście,

 • przez pełnomocnika,

 • za pośrednictwem operatora pocztowego,

 • elektronicznie przez platformę ePUAP

Odbiór zgody następuje zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem poczty

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Oddział Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych

II piętro, pokój 249

Wniosek składa się w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

Za wydanie duplikatu 5,00 zł.
Za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo opłata nie dotyczy) 17,00 zł.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Nr konta bankowego do innych opłat: brak.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki:

 • Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki
Szablon dokumentu
Formularz
 • Informacja o spłacie należności, wystawiona przez Wydział Finansowy UMŁ, ul. Sienkiewicza 5
 • W przypadku wtórnego właściciela lokalu dokument potwierdzający następstwo prawne – akt notarialny (darowizna, sprzedaż, zamiana, dożywocie), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia (kserokopia)
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
Uzyskanie duplikatu wcześniej wydanego dokumentu:
 • Wniosek o wydanie duplikatu (obowiązuje druk jak przy wydaniu zgody - należy dopisać słowo DUPLIKAT)
Formularz
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
Do wglądu:
 • Dokument tożsamości
 • Dokument potwierdzający następstwo prawne (oryginał)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece,

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny,

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego,

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości