[Procedura testowa] - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Osoby chętne powinny zgłosić się bezpośrednio do wybranej placówki.

Informacje uzupełniające

Formy pomocy

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dzięki terapii zajęciowej i innym formom rehabilitacji rozwijamy u wychowanków:

 • umiejętność życia codziennego,
 • zaradność osobistą,
 • sprawność psychofizyczną,
 • umiejętności zawodowe
 • zainteresowania,
 • aktywność,
 • samodzielność.


Kryteria przyznania

W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, ze wskazaniem do udziału w zajęciach.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

0 dni

Miejsce załatwienia

Usługi świadczone są przez organizacje pozarządowe działających na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi:

Lokalizacje powyższych organizacji można zobaczyć na mapie.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Obywatele Polscy

 • test 1
 • test 2
  • załącznik 2
 • Wniosek

szablon

Szablon dokumentu

formularz

Formularz

W przypadku leworęcznych:

 • Pierwszy wniosek

Szablon wniosku do pobrania

Szablon dokumentu
 • Drugi wniosek

Szablon wniosku do pobrania

Szablon dokumentu
 • Trzeci wniosek

Szablon wniosku do pobrania

Szablon dokumentu

Formularz ePUAP

Formularz

W przypadku cudzoziemców:

 • Istniejąca karta „OPIS PROCEDURY” zmieni nazwę na „SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDURY” i będzie zawierała informacje:
  • Nazwa procedury
  • Procedura wewnętrzna
  • Powiązane procedury – przeniesione z karty „PROCEDURY POWIĄZANE I DOKUMENTY”
  • Sposób załatwienia sprawy
  • Informacje uzupełniające (dodatkowe)
 • Utworzona zostanie nowa karta „SKRÓCONY OPIS PROCEDURY” (zostanie umieszczona między kartami „SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCEDURY” a „OPŁATY”) zawierająca nowe informacje:
 • Skrócony opis sprawy. Informacja ta nie będzie obligatoryjnie wymagana w artykule (pojedyncze wystąpienie) i będzie zapisywana w postaci tekstu formatowanego o długości do 650 znaków.
 • Najważniejsze etapy realizacji procedury. Informacja zapisywana w postaci listy wariantów, której pozycje mogą (ale nie muszą – informacje nie są obligatoryjne) być dołączane do opisu procedury wielokrotnie (od zera do wielu możliwych wystąpień). W każdym wariancie będzie możliwość wprowadzenia wielu kroków (od jednego do wielu możliwych wystąpień). Każdy wariant najważniejszych kroków (etapów) realizacji procedury będzie opisywał pojedynczą ścieżkę realizacji procedury poprzez wyspecyfikowanie poszczególnych kroków jej realizacji. Każdy wariant posiadał będzie nazwę oraz unikatowy numer używany do sortowania tychże podczas wizualizacji. Wprowadzenie danych będzie wspomagane słownikiem do samodzielnej edycji przez Zamawiającego, w ramach którego jednej nazwie kroku będzie odpowiadać ikona do zobrazowania kroku online oraz odrębna ikona dla kroku offline. Opis kroku w „Najważniejszych etapach realizacji procedury” będzie obejmować:
 • Wniosek 1

załącznik do wniosku 1

Szablon dokumentu
 • Wniosek 2
załącznik do wniosku 2 Szablon dokumentu
 1. załącznik
  • wniosek dla kotów
  • wnisek dla psów
 • załącznik 2
  • wniosek dla kotów
  • wniosek dla psów
 • załacznik 3
  • wniosek dla kotów
  • wniosek dla psów
 • załącznik 4
 • załącznik 5
 • Wariant będzie utworzony indywidualnie dla danego artykułu gdzie będzie możliwość wpisania etykiety wraz z numerem porządkowym.
  • Etykieta wariantu będzie przyjmowała wartość domyślną „WARIANT” a etykieta kroku wartość domyślną
  • „KROK” - użytkownik wprowadzający dane do systemu nie będzie musiał wpisywać ich samodzielnie.
 1. załącznik
  • test

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o rehabilitacji …

Tryb odwoławczy

Brak.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi||Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami||Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych