Nadanie Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” nadaje Rada Miejska w Łodzi za działalność na rzecz Miasta, godną szczególnego uznania.
 2. Odznaka może być nadawana osobom fizycznym i organizacjom społecznym.
 3. Odznakę nadaje się na wniosek:
  • przewodniczącego Rady
  • komisji Rady
  • Prezydenta
  • instytucji naukowych lub organizacji społecznych szczebla co najmniej miejskiego
  • grupy co najmniej 10 radnych
 4. Wniosek powinien zawierać:
  • dane o kandydacie
  • opis zasług kandydata uzasadniający złożenie wniosku
  • pieczęć i podpis wnioskodawcy
  • zgodę kandydata
 5. wniosek dodatkowo musi zawierać: nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania, a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.Do wniosku mogą być załączone referencje i opinie innych podmiotów.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są na sesjach Rady Miejskiej, w terminach zgodnych z ustalonym harmonogramem dostępnym na stronie UMŁ. Wręczenie Odznak odbywa się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Łodzi z okazji Święta Niepodległości (11 listopada); Święta Miasta (15 maja).

Miejsce załatwienia

Biuro Rady Miejskiej
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pok. 136A, kancelaria Urzędu

Telefoniczna informacja Urzędu - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” wraz z oświadczeniem i informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

Nie obowiązuje

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rady Miejskiej