Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Usługa umożliwia zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi do prowadzącego ewidencję właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez przedsiębiorcę lub rolnika, zamierzających świadczyć usługi hotelarskie.
 2. Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przed podjęciem działalności przedsiębiorca lub rolnik obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonej przez burmistrza, wójta, prezydenta miasta - zgodnie z art. 39 ww. ustawy.
  Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o następujących zmianach:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

​Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departament Partycypacji Społecznej i Kultury
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
pokój 284

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych.
Szablon dokumentu
 • ​Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych
Szablon dokumentu
 • ​Opis obiektu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są swiadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187, Art.35, ust.1, pkt.1 i 2 Art.35, ust.2 Art.35, ust.3 Art.38, ust.1 Art.38, ust.2 Art.38, ust.3 Art.39, ust.3 Art.39, ust.4 Art.39, ust.5 Art.40, ust.3 Art.40, ust.4 Art.40, ust.5 i 6 Art.41, ust.1,2,3).

Tryb odwoławczy

​Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44