Wyniki wyszukiwania

ZABYTKI

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.… więcej...

BUDOWNICTWO

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wniosek o datacje może… więcej...

BUDOWNICTWO

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sprawę może załatwić wnioskodawca (każda zainteresowana osoba) lub wyznaczony przez niego pełnomocnik.Wniosek składany jest na właściwym formularzu (zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania… więcej...

INWESTYCJE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej (podjęcie uchwały)

Z procedury mogą korzystać inwestorzy planujący realizację przedsięwzięcia obejmującego co najmniej budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki… więcej...

BUDOWNICTWO

Wydanie opinii plastycznej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię plastyczną na podstawie poprawnie złożonego wniosku wraz z załącznikami opisanymi we wniosku, wniosek dotyczy: tablic i urządzeń reklamowych mocowanych na budynku lub obiekcie budowlanym (szyldy, tablice inf., tablice reklamowe itp.) załączniki pkt 1, 2, 3,… więcej...

KULTURA

Wydawanie opinii dla działalności artystycznej prowadzonej na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanej działalności artystycznej z zapisami regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku.Biuro Architekta Miastaul. Wólczańska 3690-608 Łódź Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44Brak uchwała Nr XXI/483/15… więcej...

KULTURA

Wydawanie opinii dla wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego wydarzenia kulturalnego z zapisami regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wydawanie opinii dotyczących nośników reklamowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego nośnika reklamowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wydawanie opinii dotyczących ogródków gastronomicznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego ogródka gastronomicznego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony… więcej...

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Wydawanie opinii dotyczących stoisk ekspozycyjno-handlowych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego stoiska ekspozycyjno-handlowego z zapisami Regulaminu Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony… więcej...

ZABYTKI

Wydawanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi

Wydawanie zaświadczenia z gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi.Biuro Architekta Miastaul. Wólczańska 3690-608 Łódź Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44Opłata skarbowa: Rodzaj opłaty Wysokość opłaty Wydanie zaświadczenia 17,00 zł. Nr konta bankowego do opłaty… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt