Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

OPIS SPRAWY

Uzyskanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Łodzi wymaga złożenia kompletnego wniosku przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną posiadające tytuł prawny do zabytku. Po zakończeniu naboru wniosków do prac przystępuje komisja. Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na dany rok. Po zakończeniu prac komisji i podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi w sprawie udzielenia dotacji, wysyłane są pisemne powiadomienia do wnioskodawców o rozstrzygnięciach komisji.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek z załącznikami

KROK 2

Czekaj

na pisemne powiadomienie o rozstrzygnięciach Komisji

KROK 3

Podpisz umowę dotacyjną

w przypadku przyznania dotacji

KROK 4

Rozlicz dotację

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymagane złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • niestandardowy termin składania wniosków

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi.

Wniosek o dotacje mogą złożyć osoby i podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku.

Informacje uzupełniające

Wzór wniosku jest publikowany corocznie wraz z zarządzeniem o naborze wniosków na stronie BIP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

16 miesięcy

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

nie dotyczy

Opłaty

Opłata za pełnomocnictwa załączone do wniosku

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • Listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
 • Osobiście:
  • Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

Termin składania dokumentów

do 31 października

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie o dotacji (dostępny po ogłoszeniu naboru w BIP - II połowa września każdego roku)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr LIV/1304/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 lipca 2017 r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łodzi(Dz. Urz. Woj. Łódzkiegopoz. 3519), zmieniona uchwałą Nr XLIII/1337/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2950)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Architekta Miasta
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt