Wyniki wyszukiwania

DROGI

Identyfikator typu C upoważniający do postoju na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Identyfikator typu C może być wydany: osobie przewożącej podopiecznego do filii Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 142; osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym zaznaczono „spełnia” w pkt 9… więcej...

NIEPEŁNOSPRAWNI

Łódzka Karta Bez Barier

Program Łódzka Karta Bez Barier to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Miasta Łodzi. Posiadacze Łódzkiej Karty Bez Barier mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy, poprzez okazanie Karty w… więcej...

ZDROWIE

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Zgłoszenia dotyczą osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. Procedura polega na prowadzeniu czynności zmierzających do… więcej...

ZDROWIE

Rozpatrywanie skarg na placówki służby zdrowia

Składanie i rozpatrywanie skarg związanych z opieką zdrowotną Pacjent lub jego rodzina ma prawo zgłaszać swoje uwagi lub skargi na niewłaściwe, jego zdaniem, realizowanie świadczeń zdrowotnych W każdej jednostce opieki zdrowotnej, która realizuje świadczenia zdrowotne w ramach ubezpieczenia… więcej...

ZDROWIE

Udzielanie informacji na temat projektu „Pudełko życia”

Projekt „Pudełko Życia” skierowany do osób starszych, schorowanych oraz samotnych. Każda osoba, która potrzebuje „Pudełka Życia” musi zgłosić się do wskazanego punktu i odebrać ww. pudełko. Pudełko może odebrać osoba upoważniona.Projekt „Pudełko Życia” skierowany do osób starszych, schorowanych oraz… więcej...

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wszystkie czynności związane z wpisem, zmianami i wykreśleniem żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) Przed przystąpieniem… więcej...

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Wydanie opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych przez klub dziecięcy

Przyjęcie pisemnego albo elektronicznego wniosku o wydanie przez Prezydenta Miasta opinii o spełnieniu wymogów sanitarno – lokalowych dla prowadzenia działalności przez klub dziecięcy. Wniosek powinien zawierać informacje nt. podmiotu planującego prowadzić klub dziecięcy, lokalu w którym ma być… więcej...

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Zgłoszenie dziennego opiekuna

Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem, zmianami zgłoszenia i wykreśleniem dziennego opiekuna z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających odbywają się za pośrednictwem prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portalu Informacyjno-Usługowy… więcej...

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Zmiana danych lub informacji zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl): 1) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian wystąpić do organu prowadzącego rejestr (wójta, burmistrza, prezydenta) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji:… więcej...

NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt