Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu

OPIS SPRAWY

Procedura jest formą pomocy dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Procedura prowadzona jest w celu odpowiedniego zmotywowania do podjęcia leczenia osoby zgłoszonej. W przypadku braku chęci do podjęcia dobrowolnego leczenia (a występują przesłanki z ustawy o możliwości zobowiązania takiej osoby przez Sąd), procedura kończy się skierowaniem wniosku o leczenie do Sądu Rejonowego.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek

Procedurę poprowadzi Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYDATNE INFORMACJE

 • Oprócz wniosku nie jest konieczne składanie dodatkowych dokumentów
 • Możliwość przesłania wniosku pocztą
 • Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • Brak opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia dotyczą osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny. Procedura polega na prowadzeniu czynności zmierzających do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do sądu kierowane są sprawy osób, które nie chcą poddać się leczeniu dobrowolnie, a u których biegli sądowi stwierdzili uzależnienie od alkoholu. Z osobami nadużywającymi alkohol bez stwierdzonych cech uzależnienia prowadzone są rozmowy motywujące do dobrowolnego podjęcia leczenia.

Zgłoszenia mogą dokonywać członkowie rodziny, znajomi oraz instytucje.

Informacje uzupełniające

Pisma, wnioski dotyczące zgłoszenia mogą być przekazywane osobiście lub za pośrednictwem poczty. Cała korespondencja dotycząca prowadzonej procedury jest kierowana do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem Oddziału ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych i odbierana z kancelarii jako przesyłki zamknięte przez pracowników Oddziału realizujących to zadanie. Powyższa korespondencja zawiera wrażliwe dane osobowe.

Prowadzona przez Miejską Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego nie podlega regulacjom Kodeksu postępowania administracyjnego. Osoba lub instytucja zawiadamiająca Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze oraz w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W zależności od konkretnego przypadku czas prowadzenia procedury zakłada różne warianty wynikające z określonych okoliczności, np.:

 • osoba zgłoszona nie stawia się na pierwsze zaproszenie, co powoduje konieczność wysłania ponownego zaproszenia,
 • członkowie rodziny nie zgłaszają się w pierwszym terminie,
 • osoba zgłoszona nie zgłasza się w wyznaczonym terminie do biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 • w przypadku przekazania sprawy do sądu, termin wejścia na wokandę ustala sąd.

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Społecznych i Promocji Zdrowia:

 • Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście oraz Łódź-Widzew: ul. Zachodnia 47, pokój 113, I piętro, telefon: +48 (42) 638-57-38, e-mail: m.stolanowska@uml.lodz.pl
 • Łódź-Górna oraz Łódź-Polesie: ul. Krzemieniecka 2b, pokój 114, I piętro, telefon: +48 (42) 638-52-10, e-mail: p.lecki@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście,Łódź-Widzew:

ul. Zachodnia 47 pokój: 113, I piętro
telefon: +48 (42) 638-57-38
e-mail: m.stolanowska@uml.lodz.pl

Łódź-Polesie, Łódź-Górna:

ul. Krzemieniecka 2 b pokój: 114, I piętro
telefon: +48 (42) 638-52-10
e-mail: p.lecki@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście,Łódź-Widzew:

 • osobiście:
  • ul. Zachodnia 47 pokój: 113, I piętro
 • pocztą elektroniczną:
 • telefonicznie:
  • +48 (42) 638-57-38

Łódź-Polesie, Łódź-Górna:

 • osobiście:
  • ul. Krzemieniecka 2 b pokój: 114, I piętro
 • pocztą elektroniczną:
 • telefonicznie:
  • +48 (42) 638-52-10

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz. 165)
Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt