Impreza artystyczna lub rozrywkowa @

OPIS SPRAWY

W ramach procedury rejestrowane są zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia imprez artystycznych lub rozrywkowych na terenie Miasta Łodzi.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż zawiadomienie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia zawiadomienia online
 • możliwość przesłania zawiadomienia pocztą
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej składa się nie później niż na 30 dni przed planowaną datą imprezy.
 2. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej podlega przyjęciu i rejestracji.
 3. W określonych prawem sytuacjach wydawana jest decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
Informacje uzupełniające
 • W przypadku, gdy impreza artystyczna lub rozrywkowa przeprowadzana jest z zajęciem drogi publicznej, organizator imprezy winien uzyskać zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta.
 • W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w plenerze na terenie innym niż droga publiczna wymagana jest zgoda lub akceptacja zarządcy (właściciela) terenu. W przypadku publicznych terenów gminnych komórką właściwą jest w takim wypadku Wydział Dysponowania Mieniem, a w przypadku terenów „zielonych” — Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Wólczańska 121/123, 90-521 Łódź,
pok. B.0.10

Telefony:

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Możliwość internetowej rezerwacji wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   ul. Wólczańska 121/123
   90-521 Łódź
 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
   ul. Wólczańska 121/123
   90-521 Łódź
 • pocztą elektroniczną:
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Nie później niż 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty:

 • Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny wydawane przez Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta
 • Zgoda – akceptacja Wydziału Dysponowania Mieniem w przypadku terenów gminnych (w przypadku organizacji imprezy w plenerze na terenie innym niż droga publiczna)
 • Zgoda – akceptacja Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w przypadku zajęcia terenów „zielonych”
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego w sprawach z zakresu imprez artystycznych lub rozrywkowych działa Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt