Kontrola obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego

OPIS SPRAWY

Rolnicy z terenu miasta Łodzi okazują dowód zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego

W SKRÓCIE

KROK 1

Zgłoś zawarcie umowy ubezpieczenia

  

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość zgłoszenia zawarcia umowy online
 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • sprawa nie wymaga opłat
 • sprawa załatwiana od ręki

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Sprawę można załatwić poprzez złożenie dokumentu lub jego kserokopii/skanu, potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego – np. polisa):

Informacje uzupełniające

Kontrolę spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych przeprowadza wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub miejsce zamieszkania rolnika.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
III piętro, pok. 57, 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
   92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • Osobiście:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
   92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • Pocztą elektroniczną: srodowisko@uml.lodz.pl
 • Elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Bezzwłocznie, po zawarciu umowy ubezpieczenia

Wymagane dokumenty

 • Kserokopia lub skan polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawionego ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń

W przypadku składania dokumentów za pomocą platformy ePUAP, należy wysłać szablon „pismo ogólne do podmiotu publicznego”

formularz elektroniczny (ePUAP)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 854, 1177)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt