Wydawanie informacji lub zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania

OPIS SPRAWY

Z wnioskiem może wystąpić każdy zainteresowany.
Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania jest wolne od opłaty skarbowej, natomiast wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania podlega opłacie skarbowej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

nie dotyczy wydania informacji

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

listownie lub w Urzędzie

KROK 3

Odbierz zaświadczenie/informację

w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie zaświadczeń/informacji listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa wymaga opłaty
 • w czasie epidemii praktykuje się wysyłanie zaświadczeń/informacji listownie

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem adresu elektronicznego).
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub przez pełnomocnika
Informacje uzupełniające

Mapa poglądowa z oznaczonymi obszarami planów zagospodarowania przestrzennego dostępna na stronie www.uml.lodz.pl >mapa > mapy tematyczne> studium i plany zagospodarowania przestrzennego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni - zaświadczenie.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telefony do pracowników:

Pokój 360
+48 (42) 272-63-69
+ 48 (42) 638-54-64

Sekretariat WUiA +48 (42) 638-54-40

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Telefonicznie: +48 (42) 638-54-40; +48 (42) 638-43-51

Pocztą elektroniczną: wuia@uml.lodz.pl

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Za sporządzenie zaświadczenia za każdą działkę ewidencyjną – 17,00 zł
Za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł

Nr konta 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
   z dopiskiem: Wydział Urbanistyki i Architektury
 • osobiście - w jednym z punktów kancelaryjnych:
  • ul. Piotrkowska 104, budynek B
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek

druk do pobrania


 • W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Urbanistyki i Architektury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt