Inicjatywa lokalna

OPIS SPRAWY

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Łodzi z jego mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz łódzkiej społeczności.

Mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego.

Inicjatywa lokalna pozwala na realizację nawet najmniejszych działań wokół siebie, własnego podwórka.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie lub pocztą

KROK 2

Dopracuj wniosek u Urzędem

KROK 3

Podpisz umowę

jeśli inicjatywa lokalna zostanie przyjęta do realizacji

KROK 4

Realizuj działania zawarte we wniosku

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wymaga złożenia dokumentów w wersji papierowej
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • wizyta w Urzędzie nie wymaga umówienia się

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy miasta Łodzi bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wnioski są składane na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi. Dokumenty można dostarczyć (osobiście / listownie ) do Biura Aktywności Miejskiej, 90-003 Łódź, ul. Tuwima 10, pok. 303, III piętro, sekretariat Biura lub do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera.
Informacje uzupełniające

Prezydent Miasta Łodzi powołuje Zespół ds. rozpatrywania wniosków wsparcie inicjatyw lokalnych. Wnioski rozpatrzone pozytywie kierowane są do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi lub miejskich jednostek organizacyjnych w celu podpisania umowy z Wnioskodawcami i przystąpienia do wspólnej realizacji zadania.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem: https://uml.lodz.pl/decydujemy/dzialamy/inicjatywa-lokalna/?L=644

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

Biuro Aktywności Miejskiej
Oddział ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatyw Mieszkańców
90-003 Łódź, ul. Tuwima 10
pok. 204, II piętro
tel:+48 (42) 638-55-96, +48 (42) 638-40-93, +48 (42) 638-56-24, +48 (42) 638-47-80

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Aktywności Miejskiej
   ul. Tuwima 10
   90-003 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Tuwima 10,pok. 303, III piętro, sekretariat Biura
  • ul. Piotrkowska 110, wejście od Pasażu Schillera (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami)

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku

Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku dotyczącego inicjatywy lokalnej

druk do pobrania


Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XCIV/1986/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2014 r. poz. 4118)
 • zarządzenie Nr 5929/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Aktywności Miejskiej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt