Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Inne zawiadomienia

 • 2017-09-18 (40 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące o wydaniu decyzji udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 1197E ulicą Okólną w Łodzi
 • 2017-08-31 (1 MB)

  Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Łodzi na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy ulicy Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Pancerniaków do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i studnie chłonne
 • (2017-08-25) (58 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bocznicy kolejowej BSH do Parku Przemysłowego przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi (2017-08-25)
 • (2017-07-19) (98 KB)

  Postanowienie Starosty Łódzkiego Wschodniego dotyczące wyłączenia do odrębnych postępowań spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za poszczególne udziały w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości zajętą pod drogę publiczną położoną w Łodzi, w obrębie W-24, przy ul. Tuwima 98 (2017-07-19)
 • (2017-07-17) (11 MB)

  Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie usunięcia jednej sztuki topoli czarnej odmiany włoskiej (2017-07-17)
 • (2017-06-16) (150 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia podziału kosztów utrzymania urządzenia wodnego, zlokalizowanego na działce ew. nr 46/38, obręb B-55, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli „Zielony Romanów”, „Ogrody Romanów” oraz „Villa Romanów” do istniejącego zbiornika retencyjnego (2017-06-16)
 • (2017-03-16) (219 KB)

  Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie dla Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi zezwolenia na budowę kanału sanitarnego, na działce nr 39/109 położonej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi (2017-03-16)
 • (2017-03-02) (44 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III - część 2 - opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III" pozwolenia wodnoprawnego (2017-03-02)
 • (2017-02-06) (27 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 38/35 obręb W-3 w Łodzi systemu trzech studni chłonnych (2017-02-06)
 • (2017-01-13) (3 MB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III - część 2 - opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III" (2017-01-13)