Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Inne zawiadomienia

 • 2018-01-18 (38 KB)

  Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego kamienicy usytuowanej w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 12 wraz z nieruchomością gruntową usytuowaną w Łodzi przy ul. Mielczarskiego 12 (działka nr 59, obręb P-9)
 • 2017-12-01 (168 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 3+575 jej biegu, na działce nr 675/44, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Kozielskiej/Czynnej w Łodzi
 • 2017-12-01 (166 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+773 jej biegu, na działce nr 465, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Przewodniej i Matowej w Łodzi
 • 2017-12-01 (169 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 4+270 jej biegu, na działce nr 675/13, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Obszernej w Łodzi
 • 2017-12-01 (173 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+344 jej biegu, na działce nr 471/1, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Rzemieślniczej w Łodzi
 • 2017-12-01 (164 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+950 jej biegu, na działce nr 346/26, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Granicznej i Finansowej w Łodzi
 • 2017-11-28 (28 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 3+575 jej biegu, na działce nr 675/44, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Kozielskiej/Czynnej w Łodzi
 • 2017-11-28 (28 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+773 jej biegu, na działce nr 465, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Przewodniej i Matowej w Łodzi
 • 2017-11-28 (27 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 4+270 jej biegu, na działce nr 675/13, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Obszernej w Łodzi
 • 2017-11-24 (30 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Olechówki w km 2+950 jej biegu, na działce nr 346/26, wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni w obrębie ulicy Granicznej i Finansowej w Łodzi
 • 2017-11-21 (40 KB)

  Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego rejonu ul. Przędzalnianej w Łodzi
 • 2017-11-09 (273 KB)

  Obwieszczenie Starosty Pabianickiego o decyzji Nr 1118/2017 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód związane z projektowaną przebudową i rozbudową ulicy Szczecińskiej w Łodzi na odcinku około 3,360 km, od skrzyżowania z ulicą Aleksandrowską, do granicy miasta w rejonie ulicy Pancerniaków, w celu odwodnienia rozbudowywanej drogi
 • 2017-09-18 (40 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego informujące o wydaniu decyzji udzielającej Prezydentowi Miasta Łodzi zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 1197E ulicą Okólną w Łodzi
 • 2017-08-31 (1 MB)

  Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Pabianicach informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Prezydenta Miasta Łodzi na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z projektowanej przebudowy ulicy Szczecińskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Aleksandrowskiej do ulicy Pancerniaków do ziemi poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i studnie chłonne
 • (2017-08-25) (58 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bocznicy kolejowej BSH do Parku Przemysłowego przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi (2017-08-25)
 • (2017-07-19) (98 KB)

  Postanowienie Starosty Łódzkiego Wschodniego dotyczące wyłączenia do odrębnych postępowań spraw związanych z ustaleniem odszkodowania za poszczególne udziały w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości zajętą pod drogę publiczną położoną w Łodzi, w obrębie W-24, przy ul. Tuwima 98 (2017-07-19)
 • (2017-07-17) (11 MB)

  Decyzja Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie usunięcia jednej sztuki topoli czarnej odmiany włoskiej (2017-07-17)
 • (2017-06-16) (150 KB)

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia podziału kosztów utrzymania urządzenia wodnego, zlokalizowanego na działce ew. nr 46/38, obręb B-55, służącego do wprowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru osiedli „Zielony Romanów”, „Ogrody Romanów” oraz „Villa Romanów” do istniejącego zbiornika retencyjnego (2017-06-16)
 • (2017-03-16) (219 KB)

  Informacja Starosty Bełchatowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie dla Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi zezwolenia na budowę kanału sanitarnego, na działce nr 39/109 położonej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi (2017-03-16)
 • (2017-03-02) (44 KB)

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III - część 2 - opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III" pozwolenia wodnoprawnego (2017-03-02)
 • (2017-02-06) (27 KB)

  Zawiadomienie Prezydenta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie na działce nr 38/35 obręb W-3 w Łodzi systemu trzech studni chłonnych (2017-02-06)
 • (2017-01-13) (3 MB)

  Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III - część 2 - opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III" (2017-01-13)


Informację wprowadził(a): Migracja danych (18.07.2017 21:30)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (18.01.2018 08:42)

Ilość odwiedzin: 1461

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
18.01.2018 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:25 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.12.2017 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 10:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 09:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.12.2017 08:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:43 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.11.2017 09:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.11.2017 13:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
21.11.2017 11:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.11.2017 11:19 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.09.2017 11:17 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.08.2017 15:11 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.08.2017 11:35 Małgorzata Pająk Modyfikacja treści
29.08.2017 11:35 Małgorzata Pająk Modyfikacja treści
08.08.2017 10:24 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 10:23 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:59 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:43 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:30 Migracja danych Modyfikacja treści
08.08.2017 08:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.07.2017 21:30 Migracja danych Utworzenie strony