Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Prowadzenie spraw związanych z dziedziczeniem przez Miasto Łódź

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie przez Miasto Łódź postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od terminów innych podmiotów, tj. terminy sądowe, terminy wykonania spisu inwentarza przez komorników.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Oddział Spadków i Darowizn
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104, pok. 457B, 466

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania spadkowego (ze wskazaniem informacji uprawdopodobniających dziedziczenie przez Miasto Łódź stosownie do art. 935 Kodeksu cywilnego)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 935 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (02.08.2018 14:47)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (19.09.2018 08:38)