Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Adopcja zwierzęcia bezdomnego - psa lub kota

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoba zainteresowana adopcją zwierzęcia otwiera stronę internetową Schroniska dla Zwierząt w Łodzi pod adresem: http://www.schronisko-lodz.pl

 2. W zakładce nowo przyjęte (wyszukiwarka umożliwia sortowanie zwierząt według gatunku, płci, wieku, typu rasy lub numeru oraz imienia) http://www.schronisko-lodz.pl/?p=adopcje&a=search&type=pies&order=added_desc, ogląda podopiecznych schroniska w celu dokonania wstępnego wyboru zwierzęcia. Wyboru można dokonać w domu lub w Schronisku (udostępniane jest stanowisko komputerowe).

 3. Po rozmowie z pracownikiem, zwierzę jest prezentowane osobie zainteresowanej adopcją w celu podjęcia przez nią ostatecznej decyzji.

  • UWAGA! W treści niektórych ogłoszeń są umieszczane dane kontaktowe wolontariuszy pracujących ze zwierzętami, z którymi można porozmawiać o zachowaniu zwierzęcia lub umówić się na wspólny spacer.

 4. Adopcja finalizowana jest w obecności lekarza weterynarii, który wydaje wówczas książeczkę zdrowia zwierzęcia i zaświadczenia o wykonanych szczepieniach.

  • Schronisko zapewnia leczenie ewentualnych infekcji przez dwa tygodnie od chwili adopcji.

Informacje uzupełniające

Adopcje są realizowane:

w okresie letnim (od 1 czerwca do 14 października)

- we wtorki, środy i czwartki od godziny 12:00 do 17:00

- w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 14:00

w okresie zimowym (od 15 października do 31 maja)

- we wtorki, środy i czwartki od godziny 12:00 do 16:00

- w soboty i niedziele od godziny 10:00 do 14:00

UWAGA! W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI SCHRONISKO NIE PROWADZI ADOPCJI!

W trakcie trwania okresu kwarantanny zwierzęta nie podlegają adopcji, można wówczas przesłać deklarację, która zostanie rozpatrzona dopiero po jego zakończeniu.

UWAGA! Jeśli na podopiecznego schroniska złożonych jest kilka, kilkanaście podań (deklaracji adopcji), schronisko zastrzega sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane podania. Z przyczyn technicznych schronisko nie kontaktuje się z zainteresowanymi adopcją, których podania nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 • Na ogół opisy zwierząt przebywających w schronisku są publikowane na stronie internetowej placówki. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt schronisko nie oferuje możliwości spacerowania i oglądania zwierząt.

 • Adopcja części zwierząt, np. potencjalnie agresywnych lub mających skłonność do nietypowych zachowań oraz szczeniąt wymaga wypełnienia ankiety adopcyjnej oraz wizyty przed adopcyjnej. Ankieta ma na celu weryfikację m.in. przygotowania do opieki nad zwierzęciem, warunków pobytu i interakcji z innymi domownikami. i może być uzależniona od weryfikacji deklaracji podczas wizyty.

 • Adopcji może dokonać jedynie docelowy opiekun.

 • Schronisko nie wydaje zwierząt:
  • pośrednikom;

  • na prezent i w innych tego typu okolicznościach;

  • osobom niesamodzielnym życiowo, np. mieszkającym u kogoś lub mającym problemy z utrzymaniem;

  • osobom nietrzeźwym lub będącym pod widocznym wpływem innych substancji psychoaktywnych;

  • osobom nieletnim;

  • osobom nieprzygotowanym do adopcji, np. planującym przewiezienie psa lub kota autobusem MPK, a zgłaszającymi się do schroniska bez smyczy, kagańca, transportera itp.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 14 dni roboczych

Miejsce załatwienia

Schronisko dla Zwierząt
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4

Opłaty

Opłaty inne

Opłata za książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz obsługę weterynaryjną do 51 zł

Opłaty dokonuje się na miejscu, za pokwitowaniem, w kasie czynnej w godzinach pracy schroniska.

Do dokonania opłaty nie są potrzebne żadne druki.

Nr konta bankowego do innych opłat: 28 1560 0013 2025 0003 5161 0004 z tytułem: adopcja psa/kota.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dokument potwierdzający tożsamości osoby adoptującej zwierzę

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856),

 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Schronisko dla Zwierząt

Komórka

Samodzielne stanowisko ds. identyfikacji i adopcji zwierząt

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (03.08.2018 15:05)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (01.10.2019 16:30)