Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Opinie i rekomendacje nt. działalności organizacji pozarządowych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Zgłaszający podmiot przesyła na piśmie lub drogą internetową wniosek o wydanie opinii lub rekomendacji.
  2. Ponieważ opinię lub rekomendację może sporządzić komórka/jednostka organizacyjna prowadząca faktyczną współpracę z wnioskodawcą, wniosek jest przesyłany do tej komórki/jednostki organizacyjnej.
  3. Właściwa merytorycznie komórka/jednostka organizacyjna Miasta, sprawdza wiarygodność podmiotu i przebieg dotychczasowej współpracy z komórkami organizacyjnymi Miasta,
  4. Po sprawdzeniu wiarygodności wnioskodawcy i przebiegu dotychczasowej współpracy z komórkami organizacyjnymi Miasta sporządzana jest na piśmie rekomendacja lub opinia.

Informacje uzupełniające

Rekomendacje dotyczyć mogą podmiotów współpracujących z Miastem, prawidłowo wykonujących zlecane zadania publiczne i prawidłowo rozliczających się z wykonania zleconych zadań publicznych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska115, II piętro, pok. 2

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie opinii/rekomendacji. Wnioski o wystawienie opinii i rekomendacji, mogą różnić się w zależności od stanu faktycznego i treści wniosku
Szablon dokumentu
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (23.11.2018 09:09)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (22.01.2020 09:54)