Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Opiniowanie wniosków o pomoc finansową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wnioskodawca przedkłada podanie o wydanie opinii wraz z kopią wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu (część zawierającą opis przedsięwzięcia).
  2. Po przeanalizowaniu załączonej dokumentacji Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wydaje opinię w przedmiotowej sprawie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 42

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Program ochrony środowiska dla miasta Łodzi na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015 – 2018, przyjęty uchwałą Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa