Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rozpatrywanie interwencji w sprawie zakłóceń stanu środowiska

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie interwencji w sprawie zakłóceń stanu środowiska złożone pisemnie bądź telefonicznie (z podaniem danych interweniującego) zostaje przekazane do rozpatrzenia przez odpowiedniego pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw z zakresu:

  • ochrony środowiska przed hałasem,
  • emisji zanieczyszczeń powietrza,
  • zmian stanu wody na gruncie,
  • deponowania (magazynowania, składowania) odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

Informacje uzupełniające

Dalsza procedura przebiega w zależności od zakresu naruszeń standardów środowiska zgodnie z przepisami ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Prawo wodne oraz ustawy o odpadach.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 42, 62, 63, 72

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi zmianami),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa