Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zakup usług imprez kulturalnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ogłasza przetarg nieograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytację elektroniczną oraz konkurs.

  2. Tryb postępowania na usługi z zakresu kultury dla mieszkańców Łodzi wybierany jest po rozpoznaniu każdej, indywidualnej sprawy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia

Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 102 90-926 Łódź
pokój nr 6

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Kultury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (03.01.2019 11:34)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (18.01.2019 15:28)