Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Profil zaufany służy do sygnowania podpisem elektronicznym dokumentów w postaci elektronicznej, składanych do urzędów administracji publicznej i zastępuje podpis odręczny. W tym zakresie stanowi on bezpłatną alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany pozwala na zidentyfikowanie osoby. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwiać bez wychodzenia z domu. Osoba wnioskująca o potwierdzenie profilu zaufanego musi założyć własne konto na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

 2. Potwierdzenie profilu zaufanego:

  • z założonego konta użytkownika osoba wnioskująca przesyła elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego,

  • w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku osoba wnioskująca zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i profilu zaufanego ePUAP,

   Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP, wniosek ten uważa się za bezskuteczny

  • po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu Potwierdzającego potwierdza profil zaufany ePUAP.

 3. Uwaga - potwierdzenie profilu zaufanego jest także możliwe za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości, na przykład banku. W tym celu należy:

  • sprawdzić, czy dany bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład zadzwonić na infolinię banku,

  • wejść na stronę banku,

  • zalogować się na swoje konto,

  • wyszukać formularz o założenie profilu zaufanego i wypełnić go,

  • wysłać formularz – w ten sposób zostanie założony profil zaufany.

 4. Przedłużanie ważności profilu zaufanego:

  • można dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

  • na zasadach opisanych w pkt 2.

 5. Unieważnienie profilu zaufanego:

  • osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o unieważnienie profilu zaufanego,

  • może również samodzielnie dokonać unieważnienia swojego profilu zaufanego na ePUAP.

Informacje uzupełniające

 • Nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku:

  • przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),

  • braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,

  • niezgodności danych osobowych,

  • przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

 • Profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:

  • potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,

  • usunięcia konta użytkownika,

  • zmiany danych osobowych,

  • z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,

  • w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności

 • 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47, II piętro, pokój 206
 • 93-590 Łódź, al. Politechniki 32, parter, pokój 002
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowiska 1-4
 • 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 153, parter, pokój 002
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 11

Oddział Koordynacji i Udostępniania Danych Osobowych

 • 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5, II piętro, pokój 226

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców

 • 90-007 Łódź, ul. Piotrkowska 110, parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty (w przypadku braku paszportu)
 • Paszport (w przypadku braku dowodu osobistego)
 • Wniosek o potwierdzenie lub przedłużenie profilu zaufanego złożony elektronicznie poprzez stronę pz.gov.pl
Formularz
 • Wniosek o unieważnienie profilu zaufanego w formie papierowej (do pobrania na platformie ePUAP)
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 poz. 570),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. 2018 poz. 1760),
 • ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 183),
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1626).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (04.03.2019 10:06)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (18.12.2019 11:35)