Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozłożenie ponownej opłaty za grób na raty (dot. cmentarzy komunalnych)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W celu rozłożenia ponownej opłaty na raty należy złożyć w kancelarii właściwego cmentarza pisemny wniosek zawierający następujące dane:

 1. Imię i nazwisko dysponenta grobu.
 2. Dokładny adres zamieszkania.
 3. Numer telefonu.
 4. Seria, numer, kto wydał dowód osobisty, nr PESEL.
 5. Dokładny nr grobu i nazwę cmentarza, na którym się znajduje.
 6. Informacje dotyczące aktualnej sytuacji bytowej.
 7. Informacje aktualnej sytuacji materialnej.
 8. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające sytuację materialną (miesięczny dochód netto - średnia z trzech miesięcy).
 9. Propozycję okresu dokonywania wpłat ratalnych (miesięcznie lub kwartalnie).
 10. Propozycja ilości rat.

Po rozpatrzeniu wniosku przez administratora cmentarza (w oparciu o przyjęte zasady rozkładania ponownej opłaty za grób) zostaje sporządzona umowa cywilnoprawna.

Informacje uzupełniające

Opłatę w ratach można wnosić w kancelarii cmentarza lub przelewem.

Ilość rat jest zależna od osiąganego dochodu netto.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Kancelarie cmentarzy:
Cmentarz komunalny ,,Doły”, Al. Palki 9, tel. +48 (42) 678-60-27, kom. 519 624 059

Cmentarz komunalny ,,Szczecińska”, ul. Hodowlana 28/30, tel. +48 (42) 655-82-67, kom. 519 624 360

Cmentarz komunalny ,,Zarzew”, ul. Przybyszewskiego 325, tel. +48 (42) 649-17-62, kom. 519 623 884

Godziny pracy wszystkich kancelarii:
od 01.04. do 31.10. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 -16:00, we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
od 01.11. do 31.03. we wszystkie dni robocze w godz. 8:00-16:00

Opłaty

Opłata za miejsce grzebalne zależna od rodzaju grobu zgodnie Zał. do Zarządzenia Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25.10.2016 r. – ilość i wysokość rat zgodnie z zawartą umową.

nr konta bankowego: 13 1560 0013 2312 6179 3000 0011

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rozłożenie opłaty na raty
 • Dokument poświadczający wysokość osiąganego dochodu netto

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 912, 1669),
 • Zarządzenie Nr 4718/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2016 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Wydział Cmentarzy Komunalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (07.03.2019 14:01)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (15.04.2019 14:19)