Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ


Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Bezprawne umieszczanie plakatów w miejscu do tego nieprzeznaczonym - wykroczenie

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Informacja przekazywana jest do dyżurnego Straży Miejskiej;
 2. Dyżurny Straży Miejskiej wysyła na miejsce interwencji patrol Straży Miejskiej;
 3. Strażnik na miejscu interwencji weryfikuje treść zgłoszonej interwencji ze stanem faktycznym, ustala świadków, poszkodowanych i sprawców;
 4. Strażnik prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Informacje uzupełniające

​Wykroczeniem jest umieszczanie plakatów, ulotek, ogłoszeń apeli, napisów, rysunków oraz wystawianie ich na widok publiczny bez zgody zarządzającego.
Wykroczenie należy zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej 
Termin realizacji:
Niezwłocznie w miarę posiadanych sił i środków

Miejsce załatwienia

​​Straż Miejska:

 • Oddział Dzielnicowy Bałuty ul. Mokra 10
 • Oddział Dzielnicowy Górna Al. Politechniki 32
 • Oddział Dzielnicowy Polesie ul. Krzemieniecka 2b
 • Oddział Dzielnicowy Śródmieście ul. Piotrkowska 112
 • Oddział Dzielnicowy Widzew ul. Piłsudskiego 100
 • Oddział Prewencji ul. Mokra 10
 • Oddział Ogólnomiejski ul. Rydla 19
 • Wydział Dowodzenia ul. Kilińskiego 81

Opłaty

​Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​art. 63a Kodeksu wykroczeń

Tryb odwoławczy

​Do sądu na podstawie art. 99 i art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do prokuratora na podstawie art. 20 ustawy o strażach gminnych.

Realizator

Jednostka

Straż Miejska

Komórka

Wydział Dowodzenia

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44