Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Handel poza miejscami wyznaczonymi (nielegalny handel)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Informacja przekazywana jest do dyżurnego Straży Miejskiej;
 2. Dyżurny Straży Miejskiej wysyła na miejsce interwencji patrol Straży Miejskiej;
 3. Strażnik na miejscu interwencji weryfikuje treść zgłoszonej interwencji ze stanem faktycznym, ustala świadków, poszkodowanych i sprawców;
 4. Strażnik prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Informacje uzupełniające

Wykroczeniem jest handel poza miejscami do tego wyznaczonymi na terenach gminy lub terenach będących w jej zarządzie.

Wykaz miejsc wyznaczonych do handlu znajduje się w Zarządzeniu Nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie miasta Łodzi,

Przypadki handlu poza miejscami wyznaczonymi zgłaszać na Policję lub do Straży Miejskiej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie w miarę posiadanych sił i środków .

Miejsce załatwienia

Straż Miejska:

 • Oddział Dzielnicowy Bałuty ul. Mokra 10
 • Oddział Dzielnicowy Górna Al. Politechniki 32
 • Oddział Dzielnicowy Polesie ul. Krzemieniecka 2b
 • Oddział Dzielnicowy Śródmieście ul. Piotrkowska 112
 • Oddział Dzielnicowy Widzew ul. Piłsudskiego 100
 • Oddział Prewencji ul. Mokra 10
 • Oddział Ogólnomiejski ul. Rydla 19
 • Wydział Dowodzenia ul. Kilińskiego 81

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 60 ³ Kodeksu wykroczeń

Tryb odwoławczy

Do sądu na podstawie art. 99 i art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz do prokuratora na podstawie art. 20 ustawy o strażach gminnych.

Realizator

Jednostka

Straż Miejska

Komórka

Wydział Dowodzenia

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (08.05.2019 15:34)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (28.01.2020 10:12)