Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem lokalu mieszkalnego, w przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę lub w razie śmierci najemcy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy o najem lokalu po zgonie najemcy następuje na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci najemcy.

 2. Rozpatrzenie sprawy o najem lokalu po opuszczeniu lokalu przez najemcę następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Po uzyskaniu potwierdzenia od Miejskiego Administratora Nieruchomości faktu zamieszkiwania zainteresowanego w lokalu z najemcą przez wymagany okres i spełnieniu kryterium dochodowego, zostaje wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych

90-514 Łódź al. Kościuszki 47

przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich - parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w lokalu stanowiącym zasób mieszkaniowy Łodzi)
Szablon dokumentu
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego - socjalnego (wnioskodawca zamieszkujący w innym zasobie)
Szablon dokumentu
 • Rezygnacja najemcy z praw najmu (w przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę)
 • Kserokopia aktu zgonu najemcy
 • Kserokopia umowy najmu
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo ze zmarłym najemcą
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu

Do wglądu:

 • Oryginał aktu zgonu najemcy
 • Oryginał umowy najmu
 • Oryginały dokumentów potwierdzających pokrewieństwo ze zmarłym najemcą

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (07.05.2020 13:07)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (19.06.2020 10:58)