Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wynajem lokali użytkowych i garaży w trybie bezprzetargowym

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Do wynajmu w trybie bezprzetargowym kwalifikuje się lokale użytkowe i garaże położone poza strefą „0”:

 1. o małej atrakcyjności lub konieczności przeprowadzenia w nich dużego remontu,

 2. niewynajęte w przetargach,

  • umowę najmu lokalu zawiera się na wniosek osoby zainteresowanej, nieposiadającej zadłużeń wobec Miasta Łodzi z tytułu najmu innych lokali użytkowych;
  • o wyborze osoby zainteresowanej najmem decyduje kolejność zgłoszeń;
  • w przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje zarząd Lokali Miejskich, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.

Wykazy wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym przygotowywane są przez Zarząd Lokali Miejskich i wymagają uzyskania opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Łodzi. Wykazy te w wersji papierowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dostarczenie wypełnionego i podpisanego wniosku o wynajem lokalu użytkowego (garażu):
Szablon dokumentu
Szablon dokumentu
 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Dostarczenie do wniosku o najem lokalu (garażu) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr 5017/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (29.05.2019 15:34)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (18.05.2020 12:03)