Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wynajem lokali użytkowych i garaży w trybie bezprzetargowym

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Do wynajmu w trybie bezprzetargowym kwalifikuje się lokale użytkowe i garaże położone poza strefą „0”:

 1. o małej atrakcyjności lub konieczności przeprowadzenia w nich dużego remontu,

 2. niewynajęte w przetargach,

  • umowę najmu lokalu zawiera się na wniosek osoby zainteresowanej, nieposiadającej zadłużeń wobec Miasta Łodzi z tytułu najmu innych lokali użytkowych;
  • o wyborze osoby zainteresowanej najmem decyduje kolejność zgłoszeń;
  • w przypadku złożenia w tym samym dniu, na ten sam lokal kilku wniosków, wyboru najemcy dokonuje zarząd Lokali Miejskich, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, przy udziale osób zainteresowanych najmem.

Wykazy wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym przygotowywane są przez Zarząd Lokali Miejskich i wymagają uzyskania opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Łodzi. Wykazy te w wersji papierowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Użytkowych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dostarczenie wypełnionego i podpisanego wniosku o wynajem lokalu użytkowego (garażu):
Szablon dokumentu
Szablon dokumentu
 • Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • Dostarczenie do wniosku o najem lokalu (garażu) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Zarządzenie Nr 5017/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Użytkowych