Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Funkcjonowanie telefonu interwencyjnego tzw. „Zielona Linia”

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenia dotyczące w szczególności: czystości, sprzątania terenów miejskich, dzikie wysypiska na terenie miejskim, usunięcia worków ze śmieciami, usunięcia gruzu, usunięcia liści lub skoszonej trawy, usunięcia „gabarytów”, skoszenia trawy, nieoczyszczonych koszy ulicznych, koszy na przystankach MPK lub pojemników na psie odchody, usunięcia martwych zwierząt, braku odbioru odpadów komunalnych.

Zgłaszanie konieczności opróżnienia pojemników z przeterminowanymi lekami z aptek lub zgłaszanie o stanie sanitarnych piaskownic lub placów do zabaw.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 213 (II piętro)

Telefon interwencyjny tzw. "Zielona Linia": +48 42 638-50-00

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Gospodarki Komunalnej