Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych ze zlikwidowanych zakładów pracy

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Osoby pragnące uzyskać dostęp do dokumentacji archiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw winny zgłosić się osobiście bądź w formie pisemnej do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Łodzi.

Na podstawie przechowywanych akt pracownicy archiwum sporządzają urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów osobowych i płacowych.
Archiwum natomiast nie ma uprawnień do wystawiania nowych świadectw pracy, wyliczania i wystawiania zarobków na druku ZUS Rp-7. (Dz.U. Nr 10 poz. 49 1983 r.).

Znajdująca się w archiwum dokumentacja odnosi się do tych przedsiębiorstw państwowych, zakładów i jednostek organizacyjnych dla których Zarząd Miasta sprawował obsługę funkcji organu założycielskiego oraz nadzorującego.

Zgłaszać się można osobiście do Archiwum Zakładowego UMŁ mieszczącego się przy ul. Urzędniczej 45 I piętro, pokój 116 gdzie należy wypełnić wniosek o wydanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych.

Pracownicy archiwum wyznaczą termin odbioru dokumentów.

Wypełniając wniosek o wydanie dokumentów należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie wszystkich pól, w szczególności wpisania dokładnej nazwy zakładu pracy, stanowiska oraz dokładnej daty zatrudnienia.

Można się zwracać do Archiwum Zakładowego również listownie podając imię i nazwisko, nazwisko w czasie trwania stosunku pracy, adres zamieszkania, dokładną nazwę zakładu pracy, stanowisko, okres zatrudnienia, serię i nr dowodu osobistego oraz cel wydania dokumentów na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Archiwum Zakładowe,
91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów zostaną przesłane na wskazany przez wnioskodawcę adres listem poleconym.

Archiwum Zakładowe nie załatwia wniosków wysłanych na adres poczty elektronicznej.

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Urzędniczej 45:

 1. Przedsiębiorstwo Transportowe Gospodarki Miejskiej
  Łódź ul. Swojska 4
  - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Łódź - Bałuty Baza Transportowa Łódź ul. Limanowskiego 111

 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
  Łódź ul. Tokarzewskiego 2
  - Zakład Oczyszczania Miasta Łódź

 3. Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze
  Łódź ul. Woj. Polskiego 83
  - Zarząd Miejski w Łodzi
  - Zakład Plantacji Łódź ul. Piotrkowska 104
  - Zarząd Zieleni Miejskiej Łódź ul. Woj. Polskiego 83

 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
  Łódź ul. Solec 3/5
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Łódź ul. Łomżyńska 20/2

 5. Wojewódzka Rozlewnia Gazu Płynnego „KORGAZ - II”
  Łódź ul. Tuszyńska 60/64

 6. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych
  Łódź ul. Widzewska 14
  Łódź ul. Armii Czerwonej 106/112
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Remontu Dźwigów i Sprzętu Budowlanego Łódź ul. Pabianicka 32

 7. Straż Miejska
  Łódź Al. Schillera 4
  - Miejska Straż Przemysłowa Łódź Al. Parkowa 4

 8. P.P. „Targowiska Miejskie” Łódź ul. Próchnika 1
  - dokumenty z lat 1982 – 1991

 9. Zakłady Przemysłu Odzieżowego Dom Mody „Nestor”
  Łódź ul. Piotrkowska 61
  - Zakłady Usługowe: Kreacja, Przełom, Gracja, Femina, Styl, Miś, Postęp, Sylwetka, Etola, Elegancja, Szyk, Fantazja
  - Łódzkie Przedsiębiorstwo Krawiecko-Kuśnierskie Łódź Al. Kościuszki 85
  O/Łódź, O/Kraków, O/Poznań, O/Bydgoszcz, O/ Warszawa, O/Wrocław

 10. Pabianickie Miejskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego

 11. Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji „Fala”
  Łódź Al. Unii 4 - z lat 1992 - 1995

 12. Dom Kultury „ATUT”
  Łódź ul. Nawrot 27

 13. Teatr Studyjny 83 im. J. Tuwima
  Łódź ul. Kopernika 8

 14. Ośrodek Ruchu Europejskiego „Teatr 77”
  Łódź ul. Zachodnia 56
  lata 1991-1992

 15. Estrada Łódzka
  Łódź ul. Narutowicza 4

 16. Przedsiębiorstwo Państwowe ”Foto-Optyka”
  Łódź ul. Piotrkowska 85

 17. Centrala Handlu Przemysłu Papierniczego
  Łódź ul. Więckowskiego 33

 18. Centrala Handlowa Sprzętu Sportowego i Szkutniczego
  Warszawa ul. Mazowiecka 7

 19. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi
  Łódź ul. Teresy 100

 20. WPHW Oddział Handlu Artykułami Turystycznymi i Sportowymi
  Łódź ul. Teresy 100

 21. Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Papierniczymi i Sportowymi „Arpis”
  Łódź ul. Piotrkowska 85

 22. Zakład Usług Socjalnych przy PHAPiS „Arpis”
  Łódź ul. Zielona 1
  - Międzyzakładowa Przychodnia Lekarska Łódź ul. Jaracza 1

 23. MHD Artykułami Użytku Kulturalnego i Perfumeryjno-Drogeryjnymi
  Łódź ul. Piotrkowska 113

 24. MHD Artykułami Obuwniczymi Łódź
  ul. Piotrkowska 154

 25. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Obuwiem
  Łódź ul. Piotrkowska 46
  Łódź ul. Żeromskiego 23
  Łódź ul. Limanowskiego 166

 26. MHD Różne Łódź ul. Piotrkowska 113

 27. MHD Artykułami Przemysłowymi Łódź ul. Piotrkowska 113

 28. MHD Artykułami Włókienniczymi
  Łódź ul. Piotrkowska 113
  Łódź ul. Narutowicza 6
  Łódź ul. Rzgowska 24
  Łódź ul. Główna 24
  Łódź Pl. Zwycięstwa 2

 29. MHD Artykułami Odzieżowymi Łódź
  ul. Piotrkowska 113

 30. Centrala Handlowa Przemysłu Skórzanego
  Łódź ul. Czackiego 16
  Łódź ul. Piotrkowska 73
  Łódź ul. Kilińskiego 136
  Łódź ul. Limanowskiego 166

 31. WPHW Zarząd Łódź ul. Sienkiewicza 5

 32. Przedsiębiorstwo Handlu Ubiorami „OTEX” Łódź ul. Sienkiewicza 3/5
  - Łódzkie Przedsiębiorstwo Tekstylno-Odzieżowe Łódź ul. Próchnika 1
  - WPHW Oddział Handlu Ubiorami Łódź ul. Sienkiewicza 3/5

 33. Centrala Tekstylna
  Łódź ul. Moniuszki 1a
  Łódź ul. Piotrkowska 87

 34. Stowarzyszenie Artystyczne Łódź ul. Moniuszki 1a

 35. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Śródmieście
  Łódź ul. Kamińskiego 6
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź- Śródmieście
  Łódź ul. M. Buczka 6

 36. Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Uprzemysłowionego „WIDZEW” Spółka z o.o.
  Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

 37. Zakład Kąpielowy „ZDROWIE” Administrowany przez Spółkę Cywilną
  Łódź ul. Wodna 25

 38. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe i Usług Socjalnych
  Łódź ul. Piotrkowska 175
  - Zakład Szkolenia i Usług Bytowych Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej m. Łódź
  Łódź ul. Kilińskiego 95
  Łódź ul. Lutomierska 69

 39. Szpital im dr A. Sokołowskiego
  Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 20

 40. Szpital im. Dr Józefa Brudzińskiego
  Łódź ul. Kosynierów Gdyńskich 20

 41. Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna
  Dąbrowa- Północ
  Łódź ul. Dąbrowskiego 91

 42. Państwowy Dom Małych Dzieci z dzielnicy Łódź-Górna
  Łódź ul. Przyszkole 38

 43. Dzielnicowa Przychodnia Przemysłowa Łódź- Górna
  Łódź ul. Rzgowska 24

 44. Zakład Protetyki Stomatologicznej Łódź-Górna
  Łódź ul. Wólczańska 225

 45. Administracja Nieruchomościami Łódź- Górna „Chojny”
  Łódź ul. Karpia 65/67

 46. Szpital im. K. Jonschera Łódź ul. Milionowa 14
  - lata 1948-1973

 47. ZOZ Łódź-Górna Żłobki Rejonowe
  - lata 1950-1992

 48. Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „ Dąbrowa Południe”
  Łódź ul. Felińskiego 9/9a

 49. Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Kurak”
  Łódź ul. Paderewskiego 47

 50. Dzielnicowe Przychodnie Obwodowe Łódź ul. Rzgowska 24

 51. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Górna Łódź ul. Lecznicza 6

 52. Zakład Usług Pomocniczych „Śródmieście”
  Łódź ul. Kilińskiego 81

 53. Zakład Usług Pomocniczych „GÓRNA”
  Łódź ul. Kilińskiego 206

 54. Zakład Usług Pomocniczych „BAŁUTY” Łódź ul. Warecka 3

 55. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Widzew
  od 1972 do 31.07.1991r.
  Łódź ul. Armii Czerwonej 106/112
  - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
  Łódź-Widzew ul. Nowotki 1960-1972r.
  - Zakład Remontowo-Budowlany nr 2 w Andrespolu od 01.10.1976r.

 56. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Śródmieście
  Łódź ul. Próchnika 11

 57. Miejski Zakład Remontowo-Budowlany-Polesie
  Spółka z o.o. Łódź ul. Kasprzaka 6A
  - Zakład Usług Pomocniczych „Polesie”
  - ZGM Łódź-Polesie Oddział Cieplny – akta osobowe

 58. Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź -Widzew
  Łódź ul Niciarniana 41

 59. Miejska Przychodnia Protetyki i Ortodoncji „Bałuty”
  Łódź ul. Więckowskiego 85

 60. Szpital Miejski im. Św. Rodziny
  Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

 61. Powiatowy Urząd Pracy Nr 3 w budowie
  Łódź ul. Kilińskiego 102/102a

 62. Związek Gmin Regionu Łódzkiego
  Łódź ul. Piotrkowska 113

 63. Izba Wytrzeźwień
  Łódź ul. Kilińskiego 232

 64. Towarzystwo na Rzecz Dialogu Kultur „Łódź-Miasto Przyszłości”

 65. Miasto Dialogu w Łodzi
  Łódź Pl. Wolności 5

 66. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Polesie
  Łódź Plac Barlickiego 11
  - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Polesie
  - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Łódź-Polesie

 67. Dzielnicowe Przedsiębiorstwo Remontowe Budynków Mieszkalnych Łódź-Śródmieście
  Łódź ul. Wólczańska 70

 68. Ośrodek Kultury „Karolew”
  Łódź ul. Bratysławska 6a
  - Osiedlowy Dom Kultury ”Karolew”
  Łódź ul. Bratysławska 6a

 69. Firma Instalacji Sanitarnych FIS Roman Jasiński Łódź

 70. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PAM” Andrzej Piekarski

 71. Cukiernia „BEZA” Ryszard Stawiraj
  Konstantynów Łódzki

 72. Biuro Pośrednictwa Zamiany Mieszkań
  Łódź ul. Wólczańska 220

 73. Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PaLMA”
  Łódź ul. Lumumby 14

 74. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Zielony Rynek”
  Łódź Pl. Barlickiego 11

 75. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Radwańska”
  Łódź ul. Radwańska 31

 76. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Koziny”
  Łódź ul. Wapienna 15

 77. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Konstantynowska”
  Łódź ul. Jerzego 10/12

 78. Administracja Nieruchomościami Łódź-Polesie „Zakątna”
  Łódź ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

 79. Miejska Przychodnia „Batory”
  Łódź ul. Elsnera 19
  - Miejska Przychodnia „Chrobry”
  Łódź ul. Gorkiego 21a

 80. Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi
  Łódź ul. Piotrkowska 87

 81. „TIMM” sp. z o.o. w Łodzi
  - Towarzystwo Doradcze „TIMM” sp. z o.o.

 82. Łódzki Park Kultury i Wypoczynku
  Łódź ul. Konstantynowska 28
  Łódź ul. Konstantynowska 3/5

 83. Przedsiębiorstwo Zieleń Miejska „Południe” Spółka z o.o.
  Łódź ul. Konstantynowska 3/3

 84. Dom Dziecka Nr 8
  Łódź ul. Zuchów 4

Informacje uzupełniające

Osoby pragnące uzyskać świadectwo pracy z:

 • byłego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
 • byłego Urzędu Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew

powinny zgłosić się do Oddziału Spraw Osobowych w Biurze Zarządzania Kadrami
Łódź ul. Piotrkowska 104 pok. Nr 145.

Osoby pragnące uzyskać zaświadczenie o wysokości zarobków z:

 • byłego Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew
 • byłego Urzędu Dzielnicowego Łódź-Bałuty, Łódź-Górna, Łódź-Polesie, Łódź-Śródmieście i Łódź-Widzew

powinny zgłosić się do Wydziału Księgowości
Łódź ul. Zachodnia 47.

Adres strony internetowej, na której znaleźć można bazę danych o dokumentacji pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą http://ewidencja.archiwa.gov.pl/miejsca.php

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 14 dni od wpłynięcia wniosku.
W przypadku wykonywania kserokopii list płac - termin może zostać przesunięty do 30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Archiwum Zakładowe
Łódź ul. Urzędnicza 45, I piętro, pok. 116

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych, kapitału początkowego, zakładu pracy lub Powiatowego Urzędu Pracy
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67)
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1000)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1270)
 • zarządzenie Nr 637/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi (z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44