Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rozpatrzenie interwencji (skargi, prośby) najemcy, właściciela lokalu mieszkalnego - wyodrębnionego w budynku wspólnoty mieszkaniowej

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie wniosku najemcy lokalu/właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego/użytkowego w formie pisma, protokołu przyjęć, zgłoszenia drogą elektroniczną,

 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,

 3. Przekazanie pisemnej informacji do odpowiedniego RON-u, Miejskiego Administratora Nieruchomości o zasadności interwencji lub powiadomienie firmy administrującej nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej wraz z zaleceniami,

 4. Udzielenie odpowiedzi.

Informacje uzupełniające

Jeżeli sprawa dotyczy np. skargi o nieprzestrzeganie regulaminu porządku domowego przez mieszkańców, Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Prywatyzacji (EWS) przekazuje sprawę do odpowiedniego RONU-u/Zarządcy wspólnoty celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Prywatyzacji
90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47
Przyjmowanie podań – kancelaria
e-mail: wspolnoty@zlm.lodz.pl

Telefony:

 • RON ,,CENTRUM’’ 90-360 Łódź ul. Piotrkowska 238, tel. +48 (42) 636-82-92
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON11, RON12, RON13)
 • RON ,,PÓŁNOC’’ 91-340 Łódź ul. Limanowskiego 194/194, tel. +48 (42) 652-96-70, +48 (42) 656-12-45
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON1, RON2, RON3)
 • RON ,,POŁUDNIE’’ 93-523 Łódź ul. Paderewskiego 47, tel. +48 (42) 684-81-80
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON5, RON6, RON7)
 • RON ,,WSCHÓD’’ 92-321 Łódź ul. Sobolowa 1, tel. +48 (42) 628-71-50
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON4, RON14 RON15)
 • RON ,,ZACHÓD’’ 91-087 Łódź ul. Wapienna 15, tel. +48 (42) 253-70-00
  (obsługuje teren dotychczasowych: RON8, RON9, RON10)

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie, wniosek, skarga – szablon/formularz nie jest wymagany
Formularz

Podstawa prawna

Podstawa prawna

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256),
• ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2019, poz. 737 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Wspólnot Mieszkaniowych i Prywatyzacji