Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem pomieszczeń (tymczasowych) na realizację wyroków eksmisyjnych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Prowadzenie spraw dotyczących najmu pomieszczeń tymczasowych na realizację wyroków eksmisyjnych osób, którym sąd nie przyznał prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego.

  2. Nazwiska osób eksmitowanych zostają umieszczone na liście osób oczekujących na najem pomieszczenia tymczasowego.

  3. Realizacja sprawy następuje na wniosek wierzyciela lub komornika sądowego.

Z chwilą dysponowania pomieszczeniem tymczasowym następuje wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych

90-514 Łódź al. Kościuszki 47

przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich - parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

  • Wystąpienie komornika bądź wierzyciela
  • Kserokopia prawomocnego wyroku sądu

Do wglądu:

  • Oryginał prawomocnego wyroku sądu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (07.05.2020 10:23)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (19.06.2020 11:03)