Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem lokalu socjalnego dla osób, którym prawo do lokalu socjalnego przyznał sąd

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek wierzyciela, osoby uprawnionej lub interwenienta ubocznego.

  2. Nazwiska osób eksmitowanych zostają umieszczone na liście osób oczekujących na oddanie w najem socjalny lokalu mieszkalnego.

Z chwilą dysponowania lokalem mieszkalnym do najmu socjalnego następuje wydanie skierowania, dla osób uprawnionych wyrokiem sądu do zawarcia umowy najmu socjalnego na lokal mieszkalny, na czas oznaczony.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację wniosku.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich - parter

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

  • Wystąpienie wierzyciela, komornika sądowego lub interwenienta ubocznego o zabezpieczenie lokalu socjalnego
  • Wniosek osoby uprawnionej, komornika sądowego (opcjonalnie)
  • Kserokopia prawomocnego wyroku sądu

Do wglądu:

  • Oryginał prawomocnego wyroku sądu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (07.05.2020 10:41)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (19.06.2020 11:12)