Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Opieka nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. W Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt udzielana jest pomoc zwierzętom dzikim wymagających okresowej pomocy człowieka.

  2. Do Ośrodka trafiają osobniki ranne, poszkodowane w kolizjach drogowych, osobniki młodociane w okresie wiosenno-letnim.

  3. Zwierzęta można dostarczać do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy ul. Wycieczkowej 103 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00, sobota i niedziela 10.00-19.00, kontakt telefoniczny +48 (42) 617-26-86 lub +48 (42) 659 02 49 wew. 22, wpozostałych godzinach zgłoszenia poprzez CZK.

  4. Pracownicy Ośrodka interweniują także w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, prowadząc przepłaszanie oraz odłów osobników z terenów publicznych (w razie kolizji drogowej lub innego losowego zdarzenia proszę poprosić osobę zgłaszającą o pozostanie w miejscu zdarzenia co ułatwi i skróci czas dotarcia do poszkodowanego osobnika).[JM1]

    [JM1]zmiana

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 dzień

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
91-518 Łódź, ul. Wycieczkowa 103

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Leśnictwo Miejskie

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (12.05.2020 12:31)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (12.05.2020 12:43)