Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nadzór nad lasami niepaństwowymi - wydawanie zaświadczeń o objęciu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wypełnić w wersji papierowej wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi lub w siedzibie Leśnictwa Miejskiego w ZZM w Łodzi na ul. Łagiewnickiej 305, Łódź 91-509.
  2. Pisemna prośba (wniosek) poza treścią musi zawierać załączniki: kserokopię wypisu z rejestru gruntów (wystawioną do 1 miesiąca wstecz) oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.
  3. Wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Leśnictwa Miejskiego w ZZM w Łodzi, ul. Łagiewnicka 305, 91-509 Łódź, w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 lub przesłać za pośrednictwem poczty.
  4. Odbiór zaświadczenia osobisty lub pocztą na wskazany we wniosku adres do korespondencji. W przypadku odbioru przez osobę inną niż wskazana we wniosku, należy załączyć pełnomocnictwo (oświadczenie własne).
  5. Czas wydawania zaświadczeń: do 7 dni.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie później niż w ciągu 7 dni .

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Leśnictwo Miejskie
ul. Łagiewnicka 305
91-509 Łódź

tel:+48 (42) 659-02-49 wew. 11 lub 13,
tel: +48 (42) 659-00-77 wew. 11 lub 13

Opłaty

Opłata skarbowa: 17 zł za wydanie zaświadczenia
Getin Noble Bank S.A. w Łodzi
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Wydział Finansowy UMŁ
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź

Opłata skarbowa: 17 zł za pełnomocnictwo
Getin Noble Bank S.A. w Łodzi
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Wydział Finansowy UMŁ
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
Szablon dokumentu
  • Kserokopia wypisu z rejestru gruntów (do 1 miesiąca)
  • Dowód opłaty skarbowej 17,00 zł
  • W razie potrzeby - pełnomocnictwo oraz dowód opłaty za pełnomocnictwo

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie zgodnie z art. 219 KPA.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Leśnictwo Miejskie