Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rekrutacja na szkolenia organizowane w ramach bezpłatnego cyklu szkoleń dla studentów łódzkich uczelni pn. “Twoja kariera w Twoich rękach” realizowanego w ramach programu “Młodzi w Łodzi”

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Studenci zainteresowani skorzystaniem ze szkolenia zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego i przesłania go do organizatora. Formularz dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl w zakładce szkolenia.

  2. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów stawianych uczestnikom przez firmę prowadzącą szkolenie.

Informacje uzupełniające

Szkolenia organizowane są dla studentów łódzkich uczelni. Rocznie jest organizowanych ponad 50 bezpłatnych szkoleń, których tematyka jest zróżnicowana.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 - 8 szkoleń w każdym miesiącu

Miejsce załatwienia

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Oddział ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 114
e-mail: szkolenia@mlodziwlodzi.pl oraz na stronie www.mlodziwlodzi.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Brak

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała NR XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Jagusiak Bogusława (03.06.2020 15:05)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (03.06.2020 15:10)