Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek o udzielenie dotacji.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

19 miesięcy

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 36

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie o dotacji na SSR (dostępny po ogłoszeniu naboru w BIP - II połowa maja każdego roku)
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r., w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji zmieniona uchwałą NR XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Architekta Miasta

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (04.06.2020 15:31)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (04.06.2020 15:45)