Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Dotacje na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie budynków położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Regulamin udzielania dotacji określa Uchwała nr XI/399/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Wniosek o datacje może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty (w tym min.wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Informacje uzupełniające

Wzór wniosku jest publikowany corocznie wraz z zarządzeniem o naborze wniosków na stronie BIP.

Termin składania wniosków – od 1 czerwca do 30 czerwca roku poprzedzającego przeprowadzanie robót lub prac.

Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na dany rok. Wnioski rozpatruje komisja. Wyniki prac komisji akceptuje Prezydent Miasta Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

19 miesięcy

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Wniosek składa się w:

  • Kancelarii głównej UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

lub za pośrednictwem poczty.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udzielenie o dotacji na SSR (dostępny po ogłoszeniu naboru w BIP - II połowa maja każdego roku)
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r., w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji zmieniona uchwałą NR XLV/1182/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Architekta Miasta