Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wydawanie opinii dla wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Biuro Architekta Miasta wydaje opinię o zgodności planowanego wydarzenia kulturalnego z zapisami regulaminu Parku Kulturowego na podstawie złożonego wniosku wraz z wskazanymi załącznikami.

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z opinią Biura).

Informacje uzupełniające

Z wnioskiem mogą wystąpić organizacje, podmioty, instytucje kultury zainteresowane organizacją wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Architekta Miasta
ul. Wólczańska 36
90-608 Łódź

Wniosek składa się w:

  • Kancelarii głównej UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek B, parter
  • Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

lub za pośrednictwem poczty.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie opinii dla wydarzenia kulturalnego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej
Szablon dokumentu
  • Projekt elementów zagospodarowania terenu wydarzenia wraz z wizualizacjami proponowanych rozwiązań estetycznych - 2 egz.
  • Projekt zagospodarowania terenu wydarzenia w formie rzutu - 2 egz.
  • Mapa z zaznaczonym terenem wydarzenia - 2 egz.

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • uchwała Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Architekta Miasta