Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

W celu otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Wydziału Spraw Obywatelskich (90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5) wniosek o wydanie ww. zaświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

Informacje uzupełniające

Wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

Szczegółowe informacje można również znaleźć pod adresem: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/uzyteczne-dla-ngo/ (w zakładce stowarzyszenia zwykłe)

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami
90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5
II piętro, pok. 205

Opłaty

Opłata skarbowa 17 zł

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Szablon dokumentu
  • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),

  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (09.06.2020 10:10)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (09.06.2020 10:17)