Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Impreza artystyczna lub rozrywkowa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej składa się nie później niż na 30 dni przed planowaną datą imprezy.
 2. Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej podlega przyjęciu i rejestracji.
 3. W określonych prawem sytuacjach wydawana jest decyzja o zakazie przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej.
 4. Formularz zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej dostępny jest w siedzibie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz na stronach internetowych i w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku gdy impreza artystyczna lub rozrywkowa przeprowadzana jest z zajęciem drogi publicznej, organizator imprezy winien uzyskać zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta.

 • W przypadku organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w plenerze na terenie innym niż droga publiczna wymagana jest zgoda lub akceptacja zarządcy (właściciela) terenu. W przypadku publicznych terenów gminnych komórką właściwą jest w takim wypadku Wydział Dysponowania Mieniem, a w przypadku terenów „zielonych” — Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
ul. Wólczańska 121/123
90-521 Łódź

pok. B.0.10

Telefony:

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o imprezie artystycznej lub rozrywkowej
Szablon dokumentu
 • Zezwolenie na wykorzystanie drogi w sposób szczególny wydawane przez Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta
 • Zgoda – akceptacja Wydziału Dysponowania Mieniem w przypadku terenów gminnych (w przypadku organizacji imprezy w plenerze na terenie innym niż droga publiczna)
 • Zgoda – akceptacja Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w przypadku zajęcia terenów „zielonych”

Pozostałe dokumenty:

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w imieniu którego w sprawach z zakresu imprez artystycznych lub rozrywkowych działa Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (24.07.2020 11:39)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (24.07.2020 12:09)