Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń. Do wniosku załącza w oryginale zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach i wysokości wypłaconego żołdu oraz zaświadczenie pracodawcy o wysokości dziennego utraconego wynagrodzenia lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dziennym utraconym dochodzie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa,
Oddział Spraw Obronnych
90-521 Łódź, ul. Wólczańska 121/123 pok. B.06

Telefony:

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

Szablon dokumentu

2. Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej potwierdzające odbycie ćwiczeń wojskowych z informacją o liczbie dni ćwiczeń i wypłacanych w jednostce świadczeniach pieniężnych

3. Zaświadczenia

  • pracodawcy: o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego okres ćwiczeń
Szablon dokumentu
  • lub naczelnika urzędu skarbowego: o dziennym utraconym dochodzie z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej
  • lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta: o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej

Pozostałe dokumenty:

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • art. 119 a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.),
  • §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa